תשובות מאת הרב דוד שלום נקי שליט"א 
לשאול את הרב שאלה לחץ כאן
 

1  2  3  4  5   6

 

 

שאלה - 2241019#

שם השואל/ת: ---

שלום רב,

אני וחברה שלי רוצות להזמין חוברות של בהלכה ובאגדה לזיכוי רבים בלי נדר. האם יש אפשרות לקחת את הספרים מנקודות החלוקה בעפולה?אתם יכולים לי לתאם מול איש הקשר או שרק דרך משלוח זו האופציה היחידה?? תודה רבה מראש

 תשובה: תתקשרו לנקודת מכירה ואפשר לקנות ממנו, לא צריך תאום שלנו.

 

שאלה - 2231019#

שם השואל/ת: ---
כתוב את השאלה כאן: 
שלום לכבוד הרב. 
א. בחוברת הל' שבת ח"א עמ' 71 הרב כתב שאסור לאישה שקיבלה שבת בהדלק"נ לאכל אחר שקיעה אך מים שרי אם צמאה מאוד עד ציה"כ ובעמ' 80 הרב כתב שאיש שקיבל שבת ביחיד שרי לאכל עד ציה"כ מה ההבדל? ב. בחוברת של איסו"ה הרב כתב שאם נטף דם על כבד שעל רשת צליה בכ"ז אותו מקום נאסר השאלה מדוע לא אומרים שהוא טרוד לפלוט וכן האש שואבת גם את אותו דם (ואם כך האם זה גם כשהניחו מעט מחתיכה א ע"ג השניה בזמן צלייתם?)
 תשובה

א. קבלה שבת [לבנות ספרד כשהדליקה מוקדם או שקבלה עליה שבת בפירוש או לבנות אשכנז בהדלקה], והרגישה צורך לשתות או לטעום משהו, רשאית לשתות ולטעום עד השקיעה. ואם היא צמאה מאוד, יכולה להקל עד צאת הכוכבים

המקבל שבת מבעוד יום ביחיד והוא צמא או רעב, רשאי לשתות או לאכול משהו עד צאת הכוכבים. אבל אם קיבל שבת בציבור בעניית ברכו, לא ישתה עד שיקדשאין סתירה, ושתיה ואכילה שצמא או רעב, היינו הך.   

 

ב. האש לא שואבת אלא רק את הדם שבאותה חתיכה ולא נטיפת דם ממש. ולא דומה לצולה חתיכות יחד שאין זה אלא לחלוחית בעלמא שהאש שואבת.

 

שאלה - 221019#

שם השואל/ת: ---
כתוב את השאלה כאן: 
לפי הרב עובדיה/הרב יצחק במקום שמכינים בשר לא חלק על פלאנצ'ה (כמו מחבת גדול) חמה/רותחת ולידו באותה פלאנצ'ה מכינים עוף - האם בתור ספרדי אני יכול לקנות מהמקום הזה את העוף ולאכול אותו? ועוד שאלה:  האם לכתחילה לפי הרב עובדיה/הרב יצחק יוסף אפשר לשים פתיל תכלת בתור ספרדי ולהכניס את הציציות בפנים או שזה רק בדיעבד - אם כבר קשרתי חוט תכלת ?
 תשובה

אם משתמשים בתדירות בכל יום גם לזה וגם לזה, אל תשתמש.

אין צורך לשים פתיל תכלת זה, עושים מה שגדולי הדור עושים ומנחים אותנו. ואם קשרת כבר לא צריך להוציא, אבל פעם הבאה שתקנה טלית תשים לב. 


 

שאלה - 211019#

שם השואל/ת: ---
כתוב את השאלה כאן: האם לפי מרן עובדיה זצוק"ל,שקיות של חטיפים שהתרוקנו מתכולתם והונחו על השולחן ,הינם מוקצה ואסור לתופסם בידיים ולשים בפח הזבל?

 תשובהמפורש בחוברת השבת בהלכה ובאגדה. קופסאות שימורים ריקות, גביעי אשל, בקבוקים ריקים וכיוצא בהם, אף שהוציא את תכולתם, כיון שראויים הם לשימוש, אינם מוקצה. ואולם, אם זרקם לאשפה קודם השבת, הרי הם מוקצה, שכיון שהדרך לזורקם, בזריקתם בטל מהם שם כלי. אבל כלי רגיל שזרקו לאשפה, לא מתבטל ממנו שם כלי ואינו מוקצה. (חזו"ע שבת ג קכט)

 

שאלה - 180719#

שם השואל/ת: בנימין
כתוב את השאלה כאן:
לכבוד הרב שלום קודם כול תודה רבה על הזמן השקעה שלך ולשל האנשים אשר השקיעו בספרים אין ספק שזאת תרומה גדולה ביותר השאלה שלי היא כזאת האם הזמן שאדם מקדש חייב מין הדין לקדש ולשתות בישיבה או שאפשר בעמידה לברכה ולשתות אשמח לתשובה בהקדם.

 תשובה: בליל שבת מקדשים מעומד ושותים מיושב, וביום שבת אף מקדשים מיושב.

 

שאלה - 140719#

שם השואל/ת: יוחאי
שאלה?: שלום וברכה לכבוד הרב מזכה הרבים. יישר כח על סידרת החוברות בהלכה ובאגדה,שמקיפות הלכות רבות בכל תחומי החיים.בשפה ברורה ובנעימה,סולת נקיה. שתזכה להגדיל תורה ולהאדירה,להרבות בעוד חיבורים רבים.אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. שאלתי מה הדין של אדם שטמן זרע באדמה בשבת? האם יועיל להוציאו בשבת /במוצ"ש? כדי להימנע מאיסור תורה. כנ"ל מה הדין שאדם הכניס זרע בשבת לתוך קנקנן עם מים?

 תשובה: יש בזה מחלוקת האגלי טל והרש"ש, האם מועיל לו תיקון זה או לא. ובכל אופן להלכה בוודאי שיוציא את הזרע מהאדמה והמים.

שאלה - 190619#

שם השואל/ת: דנן אברהם
שאלה?: מהיכן רשום שגלית היא רות
כתוב את השאלה כאן:: מה המקורות ששמה של רות הוא גלית?

 תשובה: זוהר חדש רות לב ע"ב ועוד

שאלה - 260519#

שם השואל/ת: פנחס
שאלה?: מזוזה בבית משותף
כתוב את השאלה כאן:: א. האם יש עניין לקבוע מזוזה בתוך צורת הפתח, או שדי גם בקיר שע"י הפתח? ב. במקרה שא"א בתוך הפתח, האם עדיף בקיר מבפנים או מבחוץ? ג. במידה ויש הוצאה נוספת בכדי שיוכלו לקבוע את המזוזה בתוך הפתח, (כגון בעל מלאכה שיחצוב במשקוף-אם אין עוד תוספת של משקוף מבפנים או מבחוץ), האם בבית משותף, חדר מדרגות, אפשר לדרוש מכל דיירי הבית להשתתף בהוצאה זו? מדובר בדלת אלומיניום שממלאת את כל צורת הפתח, האפשרות היחידה היא לחצוב במשקוף.

 תשובה: המזוזה קובעים בצורת הפתח של הדלת, ויחצוב כמו שכתבת. וידבר על ליבם של השכנים להשתתף בהוצאה זו. 

 

שאלה - 070519#

נושאניקוי אבק מבגד בשבת
כתוב את השאלה כאן: שלום רב! אם התלכלך לי הבגד,למשל מכנס או ז' קט באבק ,ראיתי שהרב מביא בספרו על שבת שמותר לנקות את האבק ע"י שיפשוף בשבת. שאלתי היא ,האם יש הבדל אם האבק הוא חיצוני על הבגד או פנימי ,כגון: אם הבגד של התלכלך מהסיד הלבן (שהוא כמו אבק) של קיר,שאולי במקרה זה שזה נבלע  יותר בבגד ,יהיה אסור לשפשף הבגד לפי מרן הרב עובדיה זצוק"ל ,או אין חילוק? אודה לתשובת הרב...

 תשובה

נראה שאין הבדל ומותר.

 

שאלה - 280419#

נושאסוחט בשבת -מגבונים
כתוב את השאלה כאן: ראשית ,יישר כח לרב על סידרת הספרים היקרה! 

1)האם ישנה חוברת מועדכנת בהלכה ובאגדה על שבת? (יש לנו כמדומני של שנת תשע"ו)

2)האם מעיקר הדין  לפי מרן הרב עובדיה זצוק"ל, מותר בשבת  לאדם מבוגר להשתמש לקינוח לאחר שירותים ,במגבונים רגילים או שההיתר הוא רק לתינוקות? יישר כח. בברכה, אלרואי מ.

 תשובה

מהדורת תשע"ז. אבל יש מעט ממנה וקשה להשיגה, בינתיים יש שבת יומי .

מותר במגבונים אף לגדולים.

 

שאלה - 0703219#
 כתוב את השאלה כאן: שלום כבוד הרב. יש מחיצה בבית כנסת לא גבוה. שאשה עומדת רואים את הראש שלה ועד למתחת הכתפיים. וגם הגברים יכולים לראות את הנשים שהם למטה . ראה מצורף. האם זה כשר? ומותר?  תודה רבה

 תשובה

ברור שעזרת נשים כזאת לא שווה כלום. ואף במחיצה יש נקבים נקבים חלולים חלולים. ועליהם לתקן זאת מיידית בתיקון גדול. וה' הטוב יכפר בעד.

 

שאלה - 170219#
שם השואל/ת דפנה
כתוב את השאלה כאן
שלום כבוד הרב. יש לנו כמה שאלות. האם פלטה של שבת נחשבת לחום של יד סולדת בו? אם נופל מים בשוגג על פלטה של שבת האם זה נחשב למבשל ועובר על איסור? תודה רבה  תזכו למצוות.

 תשובה

פלטה של שבת, ברור שנחשבת יד סולדת בו, אך מותר לחמם עליה תבשיל המבושל כל צרכו, ובלבד שרובו יבש כגון דגים עם רוטב או בשר ורוטב וכיוצא בזה, אבל לא מרק.

אם נפל מים בטעות על הפלאטה, אין בזה איסור מבשל, אבל להבא ישים לב להזהר. ולכן אם פותח את הסיר כשהוא על הפלאטה, יטה את המכסה כלפי חוץ, שלא יטפטפו טיפות לפלאטה.

 

שאלה - 011018#
שם השואל/ת דפנה
כתוב את השאלה כאן
אם אדם לא ראה את הכותל 30 יום - האם צריך לקרע את הבגד? אשמח לדעת לגבי הלכה זו. תודה רבה

 תשובה

להלן מתוך החוברת ארבע תעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה

קריעת הבגד בראיית הכותל המערבי

הרואה את בית המקדש בחורבנו [דהיינו ממקום שנראית כיפת מסגד עומד או שרואה את הכותל המערבי] עומד ואומר (ישעיהו סד י): "בֵּית קָדְשֵׁנוּ וְתִפְאַרְתֵּנוּ אֲשֶׁר הִלְלוּךָ אֲבֹתֵינוּ הָיָה לִשְׂרֵפַת אֵשׁ וְכָל מַחֲמַדֵּינוּ הָיָה לְחָרְבָּה", וקורע את בגדו [חולצה] בידו כנגד לבו בצד שמאל כשיעור טפח [8 ס"מ], ואינו מאחה את הקרע לעולם, אך רשאי לתפרו תפירה שאינה ישרה. ואין להקל שלא לקרוע בכלל, כי גם בזמן הזה שירושלים בשליטת ישראל, כיון שמקום המקדש נמסר בידי הישמעאלים, ואין אנחנו יכולים ליכנס לשם מפני שאנו בחזקת טמאי מתים, הרי בית המקדש בחורבנו עד שיבוא מלך המשיח, ויחזיר עטרת תפארת ישראל ליושנה. (סימן תקסא ובמשנה ברורה סקי"ג. תלח. פסקי תשובות ח"ו קמד)

 

שלושים יום - אם אחר שראה את מקום המקדש וקרע, חזר בתוך שלושים יום וראה שוב את המקום, אינו קורע, אבל לאחר שלושים יום, חוזר וקורע. (סימן תקסא ס"ו)

 

חולצה ישנה - הבא אל הכותל המערבי ויודע שיצטרך לקרוע, רשאי לכתחילה ללבוש חולצה ישנה ולקורעה. וכן נהג הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל (פסקי תשובות ו קמד)

 

החלפת החולצה - אחר שקרע יכול להחליף את החולצה. ואם יבוא אחר שלושים יום שוב לכותל המערבי, ועדיין לא יבנה המקדש, רשאי ללבוש שוב את אותה חולצה שקרע, ויתן ריווח של ג' אצבעות [6 ס"מ] מהקרע הקודם, ויקרע שם טפח. וכן נהג הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל. (פסקי תשובות ח"ו קמד)

 

ירושלמי - הגרים בירושלים, אינם צריכים לקרוע כשבאים לכותל המערבי. (תלט)

 

שבת, חול המועד - הרואה את מקום המקדש בשבתות ומועדים, אינו קורע. אבל בערבי שבתות וימים טובים אחר חצות היום, קורע. (תלט)

 

 

1  2  3  4  5   6

© 2009 to 2019   EMET9.org - All Rights Reserved |   Emet 9 אמת |  E9 © כל הזכויות שמורות | Privacy Policy 

החתימה של הקדוש ברוך הוא – הוא אמ"ת

אמת בגימטריה זה "9"

חובה לכל יהודי לקרוא חומש עם פירושים ולקיים את 613 מצוות וזה יוביל אותו לאמת!

"מָה אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ כָּל הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי"

ארגון להפצת יהדות