איך חוזרים בתשובה?

מה זה אומר להיות דתי/ה?

להלן רשימה אנו  ממליצים להתייעץ עם רב או מדריך דתי.

אגב: להיות דתי:

זה לא אומר שלא יכולים להיות עצמכם!

זה לא אומר שאתם לא יכולים לעשות את הדברים שאתם רגילים לעשות!

זה לא אומר לשלא יכולים ליהנות מהאוכל!

זה לא אומר שלא יכולים ליהנות מתחביבים !

זה לא אומר שלא יכולים להיראות טוב!

זה לא אומר שלא יכולים לשים איפור!

זה לא אומר שלא יכולים ליהנות מספורט!

זה לא אומר שלא יכולים לטייל!

למד תורה: חומש

למוד תורה: חומש
(מומלץ מאוד)
קראו את החומש ואת כל התנ"ך עם פירוש רש"י, אונקולוס או דעת מקרא. החומש עם פירושים מכיל את כל המידע שיעזור להבין הרבה דברים. עוד ספר מומלץ זה "ספר הישר" - שמסביר את התורה בשפה קלה.

 

ספרים לחוזרי בתשובה:
בגן האמונה של הרב שלום ארוש

לספר "איך חוזרים בתשובה" - לחץ כאן

 

 אמונה היא האמונה בקב"ה. ספר זה יעזור לך לזהות מה הוא אמונה. מומלץ מאוד!

 

למד את ה-613 המצוות

 

למד על 613 המצוות
קנה ספר על 613  המצוות

שמור שבת

זו היא אחת מהמצוות החשובות ביותר

 

רשימה לשבת

 

ברכות הנהנין

למד את ברכות מזון ותפילות לפני האכילה ושתייה. תברך 

אחרי שאתה אוכל להגיד תודה לבורא העולם

 

שמור על כשרות

 

כאשר יהודי אוכל מזון לא כשר זה משתק את יכולותיו הרוחניות ומונע ממנו את ההזדמנות המלאה להיות קדוש. אלוהים קבע מזונות ליהודים שיהיו טובים לצמיחה הרוחנית שלהם.הניזק שנגרם על ידי מאכלים לא כשרים הוא לא פיזי, אלא שזה פוגע בנשמה מהשגת ערכים גבוהים יותר.

 

למד על כשרות ואיך לבדוק אוכל. ספר מומלץ: בדיקת המזון כהלכה!

 

ראו כאן מדהים על תולעים בירקות ופירות

 

 

 

שמירת עיניים 
פסיכולוגיית העין
הנהגות עין טובה
• גברים צריכים לשמור את העיניים ולהחזיק טלפון ואינטרנט כשר. כתוב בגמרא [עירובין יח, ב; ברכות סא, א]: "לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפילו היא אשתו נזדמנה על הגשר יסלקנה לצדדין וכל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא". ע"כ. היום יש לבוש יותר פרוץ מאז אם זה בקניונים או בחוף הים. אז מה יעשה אדם? הימנע מללכת למקומות פרוצים. ועוד כתוב שם: "תנו רבנן המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו בשביל שיסתכל בה אפילו דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר סיני לא ינקה מדינה של גיהנם" [עירובין יח, ב]. ע"כ. קל וחומר אדם שמחזיק טלפון/מחשב/או כל סוג של טכנולוגיה לא כשרה – זה ודאי יותר חמור. ולכן כל אחד ישים בליבו את הגורמים האלו וישנה את מצבו לטובה.  

 

התפלל

 

גברים צריכים להתפלל -שלוש פעמים ביום.

 

איסור הלכות יחוד

קיצור הלכות יחוד

מזוזה

 

שים מזוזה כשרה למשקוף שלך.

 

מזוזה היא פיסת הקלף (בתוך תיק דקורטיבי) חקוקה בפסוקים עברים ספציפיים מהתורה. הוא מודבק למשקוף בבתי יהודים כדי לקיים את המצוות.

 

 

כללים לגברים

 

שים ציצית, כיפה, ותפילין.

 

 

אסור לגלח הפאות

על פי הדין אין חיוב להשאיר פאות ארוכות כמו אשכנזים,

הברסלבים והתימנים אך יש איסור לגלחם.

 

 

הלכות גילוח

לפי קיצור ש''ע ילקוט יוסף, מהדורת התשס''ז [מו''ר הרב יצחק יוסף שליט''א]:

 

ראוי ונכון לחוש ולהחמיר שלא לגלח את הזקן במכונת גילוח דקה, שהיא כמספרים כעין תער, ויש להעדיף להתגלח באמצעות סם [משעי]. וכל איש שיכול לגדל זקנו באופן שלא תגע בו יד, תבא עליו ברכה, אבל למי שאינו יכול לעשות כן, מסיבה של פרנסה, או כדי שלא לעורר מחלוקת בבית, ומגלח זקנו במכונה חשמלית, יש להקל, ובלבד שיזהר שלא יהדק את המכונה אל עור הפנים, כדי שלא יעקר השער משרשו, [באופן שמרגיש בעיקרי השער כשמעביר היד על הפנים מלמטה למעלה], ואז יש לו על מה שיסמוך. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. וגם אין בזה לא משום הלאו ''דלא ילבש גבר שמלת אשה'', ולא משום הלאו ''דובחקותיהם לא תלכו'', ולא משום ''מראית העין'' שיחשדוהו שמתגלח בתער. שאין לנו לגזור גזירות מדעתינו. [ילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס''ד עמוד תח. יביע אומר ח''ט חלק יורה דעה סימן י, עמוד רפב]

 

מנהג רבותינו ואבותינו הספרדים בדורות הקודמים שלא לגדל פיאות ארוכות בצדעיים, וגם על פי הקבלה אין לזה הכרח לגדל פיאות ארוכות. ואותם אברכים ותלמידי חכמים ספרדים שנוהגים בעצמם לגדל פיאות ארוכות, כדרכם של אחינו האשכנזים, וכן לילדיהם, תבא עליהם ברכת טוב, ואין לחוש בזה ליוהרא. אבל אין זה חיוב מן הדין, אלא ממדת חסידות לשרידים אשר ה' קורא, אשר כל מעשיהם והתנהגותם בחסידות וביראת שמים. [ילקוט יוסף דיני חינוך קטן עמוד רפא].

 

 

תן צדקה ומעשר

 

צדקה - 10% מהרווח הנקי שלך צריכה ללכת לצדקה. ה ' נותן לנו את כל מה שיש לנו. שום דבר לא בבעלותנו הוא באמת שלנו. אם אתה נותן צדקה, אתה לא מתגעגע לכסף שאתה נותן. ה'' ישלם לך בחזרה.

 

 

חגים

 

שמור את חגי היהדות.

 

 

לא לרכל

 

שמור את הפה

 

אל תרכלו! אין דיבור גנאי על אנשים אחרים (לשון רע). זהו למעשה מצווה שנשכחה במשך השנים.וסופו של דבר לשון רע לא הוכר כדבר רע. אם אתה שומר את מצווה זו ולא מדבר לשון רע, שערי השמיים יפתחו וקב"ה ישמע את תפילותיך.

 

לשון הרע היה הסיבה לחורבנו של בית המקדש השני.

 

 

רכוש סידור

 

 

חשוב מאוד! סידור כולל את כל התפילות יומיות. 

יש כל מיני גרסאות תלוי למה אדם מתחבר כגון אשכנזי, ספרד, עדות המזרח.

 

 

 

שולחן ערוך 

 

לכל מי שרוצה לדעת הלכות בקלות ובמהירות לקרוא קיצור שולחן ערוך כגון "ילקוט יוסף". יש גרסאות שונות. הספרדים הולכים לפי ילקוט יוסף... מרן עובדיה יוסף ז"ל שזה למעשה לפי פסקי מרן הבית יוסף קארו (שולחן ערוך). האשכנזים הולכים לפי הרמ"א, רבי משה איסרליש, שכתב שולחן ערוך והתאים אותו למנהגי אשכנז אבל מבוסס על פי השולחן ערוך הספרדי. חב"ד הולכים לפי "שולחן ערוך הרב" (נקרא גם שולחן ערוך אדמו"ר הזקן) הוא ספר הלכה שנכתב בידי רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד.

 

 

הדלקת נרות שבת

 

למד הלכות שבת והדלקת נרות.

.

 

שמור על בית יהודי וטהרת המשפחה

 

למד את הלכות של שמירה וקיומו של בית יהודי.

 

למד את חוקי הנישואין בבית היהודי. שמירת נידה וטבילה במקווה.

ספר טהרת המשפחה בהלכה ובאגדה

 

 

 

בית הכנסת

 

לכו לבית הכנסת.

פגוש אנשים אחרים שאתה יכול לשאול שאלות וללמוד 

מהם. דבר עם רב שיכול לעזור לך.

 

 

תפילות יומיות

 

 

למד מה הן תפילה היומיות לגברים.  למד על 

התפילות שאתה צריך בכל יום.

 

 

 

 

מטבח כשר

 

שמור על מטבח כשר.

 

למד על שיטות הבישול הנכונות ושמירת כשרות. כלומר, טבילת כלים במקווה וכן הלאה.

 

 

 

קריאת שמע

 

תפילה בלילה. קרא קריאת שמע לפני השינה.

 

 

נטילה 

 

טקס שטיפת ידיים עם נטלן, לפני אכילת לחם ובבקר.

 

 

חשוב לפחות... 

 

 

על מנת שהעם היהודי ימשיך להתקיים והכי פחות שאדם צריך לעשות זה : שמירת שבת, דיני טהרת משפחה, וכשרות (אכילת אוכל כשר).

 

 

תהילים - לחץ כאן

 

קרא תהילים - ספר תהילים הוא ספר שמשבח את אלוקים. דוד המלך כתב את רוב מזמורי תהילים.  קריאת תהילים על בסיס קבוע יכולה לפתוח את שערי שמים ולשנות את מצבו של האדם בחיים לטובים יותר. בעת צרת אדם יכול לקרוא תהילים בתקווה לשפר את מצבו הרע. קריאת תהילים יש  לה גם את הכח למחוק את חטאי העבר.

צניעות

התלבשי בצניעות!

 

נשים חייבות ללמוד את הלכות של לבוש צנוע וכיסוי השיער.

 

וידאו: כיסוי השיער המתאים לנשים. לחץ כאן.

 

מצות כיסוי הראש

ספר גדר עולם - חפץ חיים  מדבר על מצוות התורה: החובה של נשים נשואות צריכות לכסות את השיער שלהם כאשר מופיעים בציבור; החטא של גברים ונשים שרוקדים יחד בחתונות, ונשי הלבשה לא צנועה

ארגון להפצת יהדות

 אמ"ת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא – ואמת בגימטריה זה "9"

חובה לכל יהודי לקרוא חומש עם פירושים ולקיים את 613 מצוות וזה יוביל אותו לאמת!

"מָה אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ כָּל הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי"

© 2009 to 2021   EMET9.org - All Rights Reserved |   Emet 9 אמת |  E9 © כל הזכויות שמורות | Privacy Policy