ספר תיקון לנפטר

תיקון הנפטרים עושה נחת רוח גדול לנפטר ומצילו מן הדין. כל אדם יכול לעשות תיקון לנפטר על פי התיקון של רבי יהודה פתייה זצוק"ל. צריך לאסוף מנין עד 10-12 אנשים יראי שמים (שומרי מצוות) או תלמידי חכמים ולעשות את התיקון.


תיקון לנפטר עושה נחת רוח גדולה לנפטר להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומגלגולי הדומם צומח חי מדבר ואף מציל מדינה של גיהינום ומכניסו לגן עדן.

ספר זה כולל את כל מה שצריך לומר לכבוד הנפטר על פי התיקון שייסד הרב האלוקי יהודה פתייה זצ"ל.


**עקב המצב של העולם והמשק בישראל כרגע אין משלוחים צרו קשר למי שמעוניין