סדר תענית דיבור
מומלץ לעשות תענית דיבור במשך יום שלם. זה סגולה לתיקון העוונות! ניתן לעשות בבית כנסת או יחיד. מי שרוצה שנשלח לו את סדר התענית בPDF להורדה שיצור קשר אתנו.
taanit0001.jpg
taanit0002.jpg
taanit0003.jpg
taanit0004.jpg
taanit0005.jpg
taanit0006.jpg
taanit0007.jpg
taanit0008.jpg
taanit0009.jpg
taanit0010.jpg
taanit0011.jpg
taanit0012.jpg
taanit0013.jpg
taanit0014.jpg