אודות

:פעילות הארגון

הפצת יהדות

הדפסת וחלוקת ספרי קודש

אמת 9 הינו ארגון יהודי חרדי שמפיץ יהדות.  הארגון קיים לשם שמים משנת 2009. על ידי האמת באמצעות המידע שאנו מספקים, אנו מקווים שאנשים התקרבו לקב”ה, יקיימו מצוות, ישמרו שבת, יאכלו כשר, וכן הלאה. אנו מאמינים שאדם שרוצה לדעת את “האמת”, הוא חייב לעשות כמה פעולות שיאפשרו לו לראות את האמת

לאכול אוכל כשר

לשמור את הברית

לא לפגום בעניים (להוציא את הטלוויזיה/ אינטרנט לא כשר)

לקרוא את החומש עם הפירושים (פשט רמז דרש סוד)

להתחבר לרבנים

ללכת לשיעורי תורה

לקבוע עתים לתורה

לקיים מצוות עשה ולא תעשה

:השם של הארגון

שם הארגון הינו אמת 9. ו”אמת” בגימטריה הוא 9 ולכן השם של הארגון

 א מ ת  9

 1+ 40+ 400=441

 4+4+1=9

,בברכה

ארגון אמת 9

מכתבי תודה וברכה לארגון

השיעורי תורה שאנו מעלים לזיכוי הרבים הם לעילוי נשמות

לכל נשמות הצדיקים

ולכל הנשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש

ת.נ.צ.ב.ה.