אודות

:פעילות הארגון

אמת 9 תורתך הינו ארגון יהודי חרדי שמפיץ יהדות, שיעורי תורה, הדפסת וחלוקת ספרי קודש, וזיכוי הרבים.  הארגון קיים לשם שמים משנת 2009. על ידי האמת באמצעות המידע שאנו מספקים, אנו מקווים שאנשים התקרבו לקב”ה, יקיימו מצוות, ישמרו שבת, יאכלו כשר, וכן הלאה

:השם של הארגון

שם הארגון הינו אמת 9. ו”אמת” בגימטריה הוא 9 ולכן השם של הארגון

 א מ ת  9

 1+ 40+ 400=441

 4+4+1=9

,בברכה

ארגון אמת 9 תורתך

מכתבי תודה וברכה לארגון

השיעורי תורה שאנו מעלים לזיכוי הרבים הם לעילוי נשמות

לכל נשמות הצדיקים

ולכל הנשמות שאין מי שיגיד עליהם קדיש

ת.נ.צ.ב.ה.